الجمعية الجزائرية لأمراض و زراعة الكلى

          Société Algerienne de Néphrologie Dialyse & Transplantation 

espace nephrologues espace professionnels  espace public

 

  • President : Pr Rayane Tahar                                          
  • Vice président : Pr Boubchir Mohamed Akli
  • Secrétaire général : Pr Arbaoui Ibtissame
  • Secrétaire général adjoint : Dr Allali Ramdan
  • Trésorier : Dr Khelloufi Hichem
  • Trésorier adjoint : Dr Arfa Mohamed Amine